تخفیفات تیراژ

مشتری گرامی

با توجه به جدول زیر اگر سفارش شما بیش از ۱۰۰۰ عدد باشد متناسب با سفارش شما مبلغ موجود در جدول به شما تخفیف داده می شودکه بعد از پرداخت صورتحساب  به انتخاب مشتری به یکی از سه روش زیر مبلغ تخفیف در مدت ۲۴ ساعت به مشتری بازگردانده می شود.

  1. واریز به حساب شما
  2. صدور کوپن تخفیف
  3. از طریق شارژ حساب