اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-17
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
37,565,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 37,565,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-19
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
20,262,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 20,262,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-16
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
16,984,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,984,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-17
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
8,910,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,910,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-16
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
24,783,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 24,783,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-17
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
12,870,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 12,870,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
20,262,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 20,262,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
17,545,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,545,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-12-17
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
26,609,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 26,609,000 ریال
مبلغ تخفیف: