اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
33,264,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 33,264,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-22
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
18,084,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 18,084,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-18
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
14,795,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,795,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-20
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
7,810,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,810,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-18
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
21,813,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 21,813,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-20
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
11,385,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,385,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-23
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
18,084,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 18,084,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-23
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
15,642,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 15,642,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1402-03-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
24,002,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 24,002,000 ریال
مبلغ تخفیف: