اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
17,468,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,468,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-05
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
9,460,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,460,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-01
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,568,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,568,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
4,059,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,059,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-01
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
11,726,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,726,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
6,138,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 6,138,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
9,460,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,460,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,865,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,865,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
13,002,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,002,000 ریال
مبلغ تخفیف: