اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-16
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
25,553,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 25,553,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-19
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
13,706,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,706,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
11,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,220,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-16
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
6,116,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 6,116,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
17,116,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,116,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-16
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
9,416,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,416,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
13,706,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,706,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
11,858,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,858,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-09-16
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
18,766,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 18,766,000 ریال
مبلغ تخفیف: