اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-02
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
10,098,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,098,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,192,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,192,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-01
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,960,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,960,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-03
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
1,870,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 1,870,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-01
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
6,479,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 6,479,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-02
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
3,245,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,245,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-07
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,192,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,192,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-07
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
4,235,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,235,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-07-03
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,249,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,249,000 ریال
مبلغ تخفیف: