اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
14,278,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,278,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-11
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,590,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,590,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,170,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,170,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-08
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
2,640,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,640,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,052,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,052,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
4,125,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,125,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,590,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,590,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,698,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,698,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-11-08
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
9,152,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,152,000 ریال
مبلغ تخفیف: