اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-13
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
20,658,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 20,658,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-16
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
11,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,220,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,965,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,965,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-13
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
4,840,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,840,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
13,860,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,860,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-13
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
7,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-17
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
11,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,220,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-17
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
9,339,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,339,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-11-13
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
15,180,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 15,180,000 ریال
مبلغ تخفیف: