اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
54,967,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 54,967,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-04
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
30,206,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 30,206,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
22,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 22,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
11,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
31,713,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 31,713,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
15,862,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 15,862,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
30,206,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 30,206,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
26,411,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 26,411,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1403-04-02
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
39,908,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 39,908,000 ریال
مبلغ تخفیف: