اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-21
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
31,295,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 31,295,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-23
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
16,786,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,786,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
13,739,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,739,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-21
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
7,502,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,502,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-20
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
20,966,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 20,966,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-21
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
11,539,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,539,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-25
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
16,786,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,786,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-25
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
14,520,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,520,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1401-04-21
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
22,979,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 22,979,000 ریال
مبلغ تخفیف: