اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-08
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
19,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 19,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-11
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
10,560,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,560,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-07
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,558,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,558,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-08
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
4,675,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,675,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-07
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
13,849,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,849,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-08
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
7,689,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,689,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
10,560,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,560,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,679,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,679,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-07-08
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
14,333,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,333,000 ریال
مبلغ تخفیف: