اوراق اداری

درخواست همکاری

اوراق اداری از دیدگاه مدیران موفق مجموعه های تجاری از نشانه های پویایی و اعتبار شرکت می باشد. اوراق اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، پاکت نامه و کارت ویزیت و ... اطلاق می شود که در امور اداری یک کمپانی جهت فعالیت های رسمی و غیر رسمی استفاده می گردد. فراموش نکنید که هر یک از اقلام اوراق اداری شما توسط صدها و هزاران مشتری دیده می شود، پس سرمایه گذاری برای داشتن یک طراحی ست اداری استثنایی، سرانجام شما را در دست یابی به اهدافتان کمک خواهد کرد. استفاده از کاغذ با کیفیت و مناسب در چاپ اوراق اداری می تواند آنرا حرفه ای تر در نظر آورد.

صفحه1 از3
نتایج 1 تا 20 از کل 47 نتیجه

سربرگ و پاکت

پاکت A3 2000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
202,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 202,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A3 2000 عددی یکرو

تاریخ تحویل: 1403-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
146,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 146,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A3 5000 عددی یکرو

تاریخ تحویل: 1403-04-07
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
330,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 330,750,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A6 5000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
20,950,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 20,950,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 1000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-21
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
34,310,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 34,310,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 2000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-21
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
45,840,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 45,840,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 5000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-21
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
74,670,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 74,670,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 5000 عددی یکرو

تاریخ تحویل: 1403-03-21
تعداد باقیمانده از شیت: 20
قیمت
54,090,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 54,090,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 1000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
17,160,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,160,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 2000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
22,930,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 22,930,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 5000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
38,770,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 38,770,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 5000 عددی یکرو

تاریخ تحویل: 1403-03-21
تعداد باقیمانده از شیت: 20
قیمت
27,050,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 27,050,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A6 1000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
9,730,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,730,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A6 2000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
12,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 12,750,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A6 2000 عددی یکرو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
8,480,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,480,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A6 5000 عددی یکرو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
15,110,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 15,110,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A3 1000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
121,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 121,750,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A3 5000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-04-07
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
444,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 444,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A4 1000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-24
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
63,150,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 63,150,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A4 2000 عددی دورو

تاریخ تحویل: 1403-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
100,550,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 100,550,000 ریال
مبلغ تخفیف:
صفحه1 از3

تاریخچه پاکت نامه

پاکت نامه نوعی پاکت برای بسته بندی است. این محصول چاپی معمولا از جنسی صاف و ساده مانند کاغذ تهیه شده، و برای مراسلات و قراردادن قراردادهای شرکت، سربرگ ها و مواردی مانند این طراحی و چاپ می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب . . .  

تاریخچه سربرگ

: سربرگ یکی از زیر مجموعه های اوراق اداری به شمار می رود و برای انجام نامه نگاری اداری و رسمی موسسات و اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از الزامات مورد توجه در طراحی سربرگ قراردادن نام و نشانی سازمان سفارش دهنده است.

ادامه مطلب . . .