درخواست همکاری

فاکتورخرید یا فاکتور فروش یک سند تجاری است که در امر خرید و تأمین نیازهای داخلی شرکت با ساز و کار نظام مند و یکپارچه کمک می کند. از فاکتور شماره دار و یا بدون شماره به منظور ثبت اقلام کالا های خریداری شده استفاده می شود و اصولا توسط تأمین کننده اقلام یا خدمات صادر می شود. نوع کالا، تعداد، قیمت و تاریخ خرید در فاکتور ثبت می شوند.

نتایج 1 تا 4 از کل 4 نتیجه

فاکتور

فاکتور A4 ساده

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
8,470,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,470,000 ریال
مبلغ تخفیف:

فاکتور A4 کاربن لس (کاربن دار)

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
11,540,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,540,000 ریال
مبلغ تخفیف:

فاکتور A5 ساده

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
6,930,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 6,930,000 ریال
مبلغ تخفیف:

فاکتور A5 کاربن لس (کاربن دار)

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
8,470,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,470,000 ریال
مبلغ تخفیف: