اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

اوراق اداری تحویل فوری

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
4,120,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,120,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۱۰۰ گرمی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-05
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
9,210,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,210,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-02
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
6,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 6,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-03
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
3,100,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,100,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-05
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی گلاسه تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-10
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,140,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,140,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-02-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
7,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,600,000 ریال
مبلغ تخفیف: