اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

اوراق اداری تحویل فوری

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-10-01
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۱۰۰ گرمی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-09-28
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
8,250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,250,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-09-25
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
4,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-09-26
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
2,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-09-28
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی گلاسه تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-10-03
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,630,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,630,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-09-27
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
6,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 6,500,000 ریال
مبلغ تخفیف: