اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

اوراق اداری تحویل فوری

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-26
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
1,785,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 1,785,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۱۰۰ گرمی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-22
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,740,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,740,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-19
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
2,450,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,450,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-20
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
1,260,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 1,260,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-22
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,240,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,240,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی گلاسه تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-28
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
2,060,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,060,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-01-21
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
3,390,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,390,000 ریال
مبلغ تخفیف: