اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-04-13
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
10,840,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,840,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-04-16
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
4,880,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,880,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-04-11
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,820,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,820,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-04-10
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,100,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,100,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-04-13
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
9,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی گلاسه تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1398-04-18
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
10,230,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,230,000 ریال
مبلغ تخفیف: