اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

سربرگ و پاکت تحویل فوری

پاکت A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-26
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
10,098,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,098,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-29
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,269,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,269,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-25
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,685,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,685,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-26
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
1,848,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 1,848,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-25
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,489,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,489,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-26
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
2,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,750,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,269,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,269,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
4,356,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,356,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1399-04-26
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
7,095,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 7,095,000 ریال
مبلغ تخفیف: