اوراق اداری تحویل فوری

اوراق اداری به مجموعه سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و ... می توانند جایگاه داشته باشند.

نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

اوراق اداری تحویل فوری

پاکت سی دی ۸۰ گرمی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-10
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
2,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۱۰۰ گرمی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,780,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,780,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A4 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-03
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
3,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 3,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

سربرگ ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-04
تعداد باقیمانده از شیت: 40
قیمت
2,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 2,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت اداری ۲۰۰۰ عددی تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-06
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
5,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت سی دی گلاسه تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-12
تعداد باقیمانده از شیت: 4
قیمت
4,540,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 4,540,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پاکت ۲۰۰۰ عددی A5 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1397-06-05
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
5,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 5,300,000 ریال
مبلغ تخفیف: