نتایج 1 تا 4 از کل 4 نتیجه

تقویم و سررسید تحویل فوری

تقویم دیواری تک برگ A2 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
28,655,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 28,655,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
16,005,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,005,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
32,285,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 32,285,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 تحویل فوری

تاریخ تحویل: 1400-03-31
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
17,875,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,875,000 ریال
مبلغ تخفیف: