تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
15,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 15,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-02
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
17,490,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,490,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
8,150,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,150,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-02
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
8,965,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 8,965,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
19,100,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 19,100,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-02
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
21,010,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 21,010,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
9,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 9,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-05
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
10,780,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 10,780,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1398-11-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
72,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 72,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
79,860,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 79,860,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1398-11-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
41,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 41,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
45,760,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 45,760,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1398-11-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
24,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 24,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
26,730,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 26,730,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1398-11-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
85,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 85,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
93,940,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 93,940,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1398-11-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
48,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 48,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
53,020,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 53,020,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1398-11-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
27,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 27,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1398-11-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
30,360,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 30,360,000 ریال
مبلغ تخفیف: