تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
21,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 21,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
23,980,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 23,980,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
11,250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 11,250,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
12,375,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 12,375,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
25,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 25,750,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
28,325,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 28,325,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
13,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 13,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-12
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
14,630,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,630,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1399-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
97,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 97,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
106,920,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 106,920,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1399-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
55,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 55,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
60,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 60,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1399-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
31,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 31,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
34,650,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 34,650,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1399-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
113,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 113,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
124,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 124,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1399-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
63,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 63,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
69,520,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 69,520,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1399-09-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
35,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 35,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1399-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
39,160,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 39,160,000 ریال
مبلغ تخفیف: