تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
27,250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 27,250,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
29,975,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 29,975,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
15,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 15,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
16,720,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,720,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
31,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 31,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
35,090,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 35,090,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
17,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-06
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
19,360,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 19,360,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1400-08-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
139,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 139,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
152,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 152,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1400-08-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
90,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 90,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
99,880,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 99,880,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1400-08-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
55,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 55,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
60,940,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 60,940,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1400-08-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
157,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 157,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
173,360,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 173,360,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1400-08-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
100,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 100,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
110,440,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 110,440,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1400-08-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
60,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 60,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-08-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
66,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 66,220,000 ریال
مبلغ تخفیف: