تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
40,950,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 40,950,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
45,045,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 45,045,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
21,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 21,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
24,090,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 24,090,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
47,550,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 47,550,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
52,305,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 52,305,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
25,350,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 25,350,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-09
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
27,885,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 27,885,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1401-03-19
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
203,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 203,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
224,180,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 224,180,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1401-03-19
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
127,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 127,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
140,360,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 140,360,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1401-03-19
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
88,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 88,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
97,680,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 97,680,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1401-03-19
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
230,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 230,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
253,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 253,220,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1401-03-19
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
141,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 141,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-11
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
155,540,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 155,540,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1401-03-19
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
95,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 95,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-03-12
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
105,270,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 105,270,000 ریال
مبلغ تخفیف: