تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
26,050,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 26,050,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
28,655,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 28,655,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
14,550,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,550,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
16,005,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,005,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
29,350,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 29,350,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
32,285,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 32,285,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
16,250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 16,250,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-12
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
17,875,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 17,875,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
126,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 126,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
138,820,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 138,820,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
80,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 80,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
88,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 88,220,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
49,100,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 49,100,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
54,010,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 54,010,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
139,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 139,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
153,340,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 153,340,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
87,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 87,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
95,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 95,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1400-05-20
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
52,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 52,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1400-05-14
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
57,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 57,750,000 ریال
مبلغ تخفیف: