تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
49,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 49,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
54,560,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 54,560,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
26,950,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 26,950,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
29,645,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 29,645,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
58,050,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 58,050,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
63,855,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 63,855,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
30,050,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 30,050,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-15
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
33,055,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 33,055,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1401-09-23
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
248,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 248,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
273,240,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 273,240,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1401-09-23
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
157,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 157,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
173,580,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 173,580,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1401-09-23
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
108,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 108,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
119,790,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 119,790,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1401-09-23
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
282,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 282,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
310,420,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 310,420,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1401-09-23
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
170,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 170,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
187,220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 187,220,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1401-09-23
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
115,100,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 115,100,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1401-09-17
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
126,610,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 126,610,000 ریال
مبلغ تخفیف: