تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

صفحه1 از2
نتایج 1 تا 20 از کل 28 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
81,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 81,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-04-31
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
89,540,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 89,540,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
42,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 42,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-04-31
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
46,640,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 46,640,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
93,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 93,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-04-31
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
102,520,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 102,520,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
48,350,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 48,350,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-02
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
53,185,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 53,185,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
575,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 575,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
633,160,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 633,160,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
419,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 419,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
461,560,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 461,560,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
284,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 284,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
313,280,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 313,280,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
622,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 622,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
685,080,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 685,080,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
443,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 443,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
487,740,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 487,740,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
296,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 296,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-05-04
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
326,370,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 326,370,000 ریال
مبلغ تخفیف:
صفحه1 از2