تقویم و سررسید

درخواست همکاری

طراحی تقویم به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  • تقویم رومیزی که در سه مدل روزانه، هفتگی و ماهانه به چاپ میرسند. چاپ تقویم رومیزی بهتر است در سایز A5 و پایه دار انجام پذیرد که به شکل منشوری روی میز قرار بگیرند و معمولاً پایه های آنها از جنس مقوای ضخیم تری تهیه می شود.
  • تقویم دیواری که معمولا یک رو چاپ هستند. در مورد ابعاد چاپی آنها محدودیتی نداریم و در ابعاد متنوعی به چاپ می رسند. تقویم های دیواری بزرگتر از اندازه A3 را تقویم پوستری می نامند و بیشتر فضای تقویم به عکس، طراحی و تبلیغات برای موضوع مورد نظر اختصاص می یابد و به صورت ۱ برگ، ۴ برگ و ۱۲برگ چاپ می شود.
  • سررسید : چاپ سررسید اختصاصی یکی از مناسب ترین روش های تبلیغ است و در بالا بردن هویت سازمانی یک شرکت نقش به سزایی ایفا می کند. چون عمر سررسید یک سال است و معمولاً به عنوان دفتر یادداشت از آن استفاده می شود یک محصول بالقوه تبلیغاتی است که می توان از آن بیشترین بهره را برای تبلیغات سازمانی کسب کرد.

و تقویم های فانتزی که در ایران با اقبال کمتری مواجه اند.

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه

تقویم و سررسید

تقویم دیواری تک برگ A2

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
67,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 67,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-03
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
73,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 73,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
36,250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 36,250,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-03
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
39,875,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 39,875,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
77,250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 77,250,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-03
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
84,975,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 84,975,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
41,350,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 41,350,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری تک برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-05
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
45,485,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 45,485,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2

تاریخ تحویل: 1403-02-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
468,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 468,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
514,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 514,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3

تاریخ تحویل: 1403-02-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
345,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 345,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
379,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 379,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4

تاریخ تحویل: 1403-02-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
222,500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 222,500,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ A4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
244,750,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 244,750,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2

تاریخ تحویل: 1403-02-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
509,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 509,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B2 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
559,900,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 559,900,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3

تاریخ تحویل: 1403-02-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
365,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 365,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B3 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
401,940,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 401,940,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4

تاریخ تحویل: 1403-02-13
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
232,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 232,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

تقویم دیواری ۴ برگ B4 (تحویل فوری)

تاریخ تحویل: 1403-02-08
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
255,970,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 255,970,000 ریال
مبلغ تخفیف: