تراکت و پوستر

درخواست همکاری

چاپ تراکت ارزان ترین شکل تبلیغات است و می تواند مورد استفاده قشر وسیعی از مخاطبین قرار می گیرد . طراحی تراکت تبلیغاتی و چاپ آن معمولا عمر کوتاه دارد و غالباً هدف آن بیان خبر یا آگاهی دادن درباره ی یک موضوع خاص در مدت زمان معین و بدون واسطه و با منظور معرفی محصول یا خدمات مورد نظر است. تراکت معمولا خبر از یک تغییر و تحوا در روند عملکرد آن واحد را به دنبال دارد که با بیان واضح و صریح موضوع و هماهنگی مناسب بین متن و نوشته مخاطب را در نگاه اول ترغیب به دنبال کردن خبر موجود در تراکت خواهد کرد. طراحی پوستر ترکیبی از هنر چاپ، طراحی و تبلیغات است. مخاطبان پوستر ها قشر وسیعی از مردم را در بر می گیرد. پیشگامان چاپ پوستر تلاش زیادی برای تلفیق مقاصد هنری و تبلیغی داشته اند و در کنار آن طراحی ساده و قوی را نیز ضروری دانستند.تقسیم بندی پوستر ها بر اساس محتوا به گونه های زیر می باشد: پوسترهای شناختی، خبری، آموزشی و تربیتی، فراخوان یا دعوت به بازدید و پوستر با موضوع اقتصاد و تجارت .

از ویژگی های مهم پوستر:

  1. پوستر ها باید برای بیننده جالب توجه باشد و او را برای پیگیری ترغیب نماید.
  2. مخاطب برای لحظاتی هم که شده در مقابل پوستر توقف کند.
  3. باید مخاطبان خود را به خوبی بشناسد و بدون ابهام باشد و بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند
  4. ترکیبی جذاب از حروف و تصاویر را به نمایش بگذارد
  5. یک پوستر باید بتواند به بهترین شکل ممکن پیام مورد نظر را به مخاطبین خود انتقال دهد

در هر صورت در طراحی پوستر به دنبال ایده های ناب باشید تا بتوانید در انتقال پیام تاثیر گذار باشید

صفحه1 از4
نتایج 1 تا 20 از کل 74 نتیجه

پوستر و تراکت

پوستر A1 یکرو 1000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
158,420,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 158,420,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر A1 یکرو 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
228,420,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 228,420,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر B1 یکرو 1000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
163,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 163,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر B1 یکرو 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
238,370,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 238,370,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A2 دورو - 1000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-07
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
98,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 98,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A2 دورو - 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
154,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 154,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A2 دورو - 5000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
325,150,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 325,150,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A2 یکرو 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
107,850,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 107,850,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A2 یکرو 5000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
234,450,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 234,450,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A3 دورو - 1000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-07
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
50,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 50,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A3 دورو - 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
75,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 75,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A3 دورو - 5000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
150,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 150,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A3 یکرو 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
53,950,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 53,950,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A3 یکرو 5000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
113,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 113,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A4 دورو 1000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-07
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
28,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 28,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A4 دورو 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
41,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 41,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A4 دورو 5000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 10
قیمت
75,300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 75,300,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A4 یکرو 2000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
35,100,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 35,100,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A4 یکرو 5000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
41,700,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 41,700,000 ریال
مبلغ تخفیف:

پوستر و تراکت A5 دورو 1000 عددی

تاریخ تحویل: 1403-05-10
تعداد باقیمانده از شیت: 5
قیمت
14,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 14,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:
صفحه1 از4

تاریخچه پوستر

پوستر یکی از جنبه های گرافیکی و نوعی هنر برونگرا است که به عنوان اولین فرم هنری و اولین هنر سبک پاپ به شمار می رود. پوستر بیشتر برای اطلاع رسانی به کار می رود و با بی پروایی محض به بیان مسایل عادی زندگی روزمره می پردازد

ادامه مطلب . . .